Raymond kard. Burke o prawie Boga do bycia należycie czczonym w Kościele

Radio Watykańskie przytoczyło bardzo ciekawą syntezę przemówienia, które Raymond kard. Burke, Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, wygłosił na zakończenie Międzynarodowej Konferencji Liturgicznej, która odbyła się w Rzymie w dniach 25-28 czerwca. Poniżej zamieszczamy tekst ze strony RV.

Piętnowana przez Benedykta XVI hermeneutyka zerwania z przeszłością w podejściu do Soboru Watykańskiego II najbardziej dała o sobie znać w liturgii Kościoła – powiedział dziś kard. Raymond Burke na zakończenie międzynarodowej konferencji o liturgii, jaka od wtorku odbywała się w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Szef watykańskiej dykasterii podkreślił, że Pan Bóg ma prawo do naszego kultu i to sprawowanego zgodnie z Jego wolą. W tym kontekście zaznaczył, że wierność normom liturgicznym nie jest legalizmem czy rubrycyzmem, lecz wyrazem miłości, sprawdzonym sposobem na uwolnieniem się od egoizmu, by nasze serce rzeczywiście mogło się wznieść do Boga.

Pomysłodawcą konferencji nowego ruchu liturgicznego, inspirowanego nauczaniem Benedykta XVI, jest francuski biskup Dominique Rey.

„50 lat po Soborze i z okazji Roku Wiary, chcieliśmy zobaczyć, jaki związek ma liturgia z ewangelizacją – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Rey. – Żyjemy w świecie zsekularyzowanym, który trzeba otworzyć na sakralność. Trzeba mu pomóc doświadczyć sakralności. Dobrze sprawowana liturgia doskonale się w tym sprawdza. Pokazuje ona bowiem prymat łaski Boga względem wszystkich naszych inicjatyw. A zatem, musimy się zastanowić, jakie jest miejsce liturgii we współczesnym Kościele. Trzeba wyciągnąć wnioski z nawróceń, które dokonują się pod wpływem liturgii. Doświadczenie z mojej diecezji pokazuje, że wspólnoty, parafie, w których liturgia jest żywa, są też wspólnotami prawdziwie misyjnymi”.

Tekst pochodzi ze strony strony Radia Watykańskiego

Reklamy

Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie Roku Wiary

Dnia 11. października 2012 roku o godzinie 10.00, dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, Ojciec święty Benedykt XVI będzie przewodniczył w Bazylice Watykańskiej uroczystej Celebracji Eucharystycznej na rozpoczęcie Roku Wiary.  Wraz z Papieżem Mszę świętą koncelebrować będą biskupi uczestniczący w zgromadzeniu zwyczajnym Synodu Biskupów poświęconemu zagadnieniu Nowej Ewangelizacji, przewodniczący Konferencji Episkopatów wszystkich krajów i wszyscy żyjący jeszcze Ojcowie Soborowi, którym stan zdrowia pozwoli przybyć do Wiecznego Miasta. Wydarzenie to  będzie można śledzić: