"Czym właściwie jest liturgia? Co się w niej dokonuje? Jaki rodzaj rzeczywistości w niej spotykamy?" /Joseph kard. Ratzinger, "Duch liturgii"/

Rok Wiary

Raymond kard. Burke o prawie Boga do bycia należycie czczonym w Kościele

Radio Watykańskie przytoczyło bardzo ciekawą syntezę przemówienia, które Raymond kard. Burke, Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, wygłosił na zakończenie Międzynarodowej Konferencji Liturgicznej, która odbyła się w Rzymie w dniach 25-28 czerwca. Poniżej zamieszczamy tekst ze strony RV.

Piętnowana przez Benedykta XVI hermeneutyka zerwania z przeszłością w podejściu do Soboru Watykańskiego II najbardziej dała o sobie znać w liturgii Kościoła – powiedział dziś kard. Raymond Burke na zakończenie międzynarodowej konferencji o liturgii, jaka od wtorku odbywała się w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Szef watykańskiej dykasterii podkreślił, że Pan Bóg ma prawo do naszego kultu i to sprawowanego zgodnie z Jego wolą. W tym kontekście zaznaczył, że wierność normom liturgicznym nie jest legalizmem czy rubrycyzmem, lecz wyrazem miłości, sprawdzonym sposobem na uwolnieniem się od egoizmu, by nasze serce rzeczywiście mogło się wznieść do Boga.

Pomysłodawcą konferencji nowego ruchu liturgicznego, inspirowanego nauczaniem Benedykta XVI, jest francuski biskup Dominique Rey.

„50 lat po Soborze i z okazji Roku Wiary, chcieliśmy zobaczyć, jaki związek ma liturgia z ewangelizacją – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Rey. – Żyjemy w świecie zsekularyzowanym, który trzeba otworzyć na sakralność. Trzeba mu pomóc doświadczyć sakralności. Dobrze sprawowana liturgia doskonale się w tym sprawdza. Pokazuje ona bowiem prymat łaski Boga względem wszystkich naszych inicjatyw. A zatem, musimy się zastanowić, jakie jest miejsce liturgii we współczesnym Kościele. Trzeba wyciągnąć wnioski z nawróceń, które dokonują się pod wpływem liturgii. Doświadczenie z mojej diecezji pokazuje, że wspólnoty, parafie, w których liturgia jest żywa, są też wspólnotami prawdziwie misyjnymi”.

Tekst pochodzi ze strony strony Radia Watykańskiego


Międzynarodowa konferencja liturgiczna w Rzymie

W dniach 25-28 czerwca br. w Rzymie odbędzie się międzynarodowa konferencja o liturgii.  Serwis liturgia.pl zamieścił niezwykle ciekawy wywiad o celach przyświecających jej organizatorom. Zapraszamy do lektury!


Kolejna Modlitwa wiernych (Modlitwa powszechna) na ROK WIARY

W zakładce Praktyka liturgiczna zamieszczono drugą propozycję Modlitwy wiernych (modlitwy powszechnej) na Rok Wiary. Zapraszamy do lektury!


Formularz Mszy „pro Nova Evangelizatione” – „o Nową Ewangelizację”

W zakładce Annus fidei zamieszczono teksty formularza Mszy „pro Nova Evangelizatione” – „o Nową Ewangelizację”. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowej strony!


Homilia Ojca świętego wygłoszona podczas Mszy inaugurującej Rok Wiary

Zapis homilii można znaleźć tutaj.


Propozycja modlitwy powszechnej na ROK WIARY

W zakładce Praktyka liturgiczna zamieszczono propozycję Modlitwy powszechnej na ROK WIARY. Zapraszamy do zapoznania się z jej tekstem!


Odpusty na ROK WIARY

Stolica Apostolska ogłosiła listę pobożnych praktyk, do których w rozpoczynającym się Roku Wiary została przypisana możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Zapraszamy do lektury!


Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie Roku Wiary

Dnia 11. października 2012 roku o godzinie 10.00, dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, Ojciec święty Benedykt XVI będzie przewodniczył w Bazylice Watykańskiej uroczystej Celebracji Eucharystycznej na rozpoczęcie Roku Wiary.  Wraz z Papieżem Mszę świętą koncelebrować będą biskupi uczestniczący w zgromadzeniu zwyczajnym Synodu Biskupów poświęconemu zagadnieniu Nowej Ewangelizacji, przewodniczący Konferencji Episkopatów wszystkich krajów i wszyscy żyjący jeszcze Ojcowie Soborowi, którym stan zdrowia pozwoli przybyć do Wiecznego Miasta. Wydarzenie to  będzie można śledzić:


Oficjalna ikona ROKU WIARY

W zakładce Annus fidei  zamieszczono reprodukcję ikony Chrystusa Pantokratora z katedry w Cefalù, która jest oficjalną ikoną Roku Wiary.


Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na ROK WIARY

Zamieszczamy odnośnik do noty zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Nota pochodzi ze  strony internetowej Kongregacji Nauki Wiary.

Wersja polska

Wersja francuska

Wersja angielska


Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.