O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta

O Maria sine labe originali concepta, ora pro nobis, qui ad Te confugimus et pro omnibus qui ad Te non confugiunt et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi. Amen.

O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie usiekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen. 

Msza Święta jest OFIARĄ

Za każdym razem gdy uczestniczymy w sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy na Golgocie, pod krzyżem, na którym Jezus składa Ojcu ofiarę z samego Siebie. Czy wobec Jego cierpienia, męki i śmierci przystoi brzdąkanie na gitarze, raczenie wiernych bezsensownymi komentarzami, ganianie po kościele z rozmaitej maści homiletycznymi supportami, pośpiech,  niedokładność, bylejakość, wesołkowatość?

Buty papieża…

Ponieważ jak bumerang powraca wciąż temat papieskich butów, również i my postanowiliśmy się podzielić krótką refleksją na ten temat. Uważamy, że biała sutanna i czarne buty to zestawienie tak trafne, jak czarny garnitur, czarne buty i białe skarpetki. Można nosić? Oczywiście, że można! Ale czy wygląda to dobrze?

Wchodzimy w Nowy Rok liturgiczny

Dziś wieczorem I Nieszpory I Niedzieli Adwentu. Rozpoczynamy więc okres szczególnego przygotowania do powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów i czas duchowych ćwiczeń przed Uroczystością będącą pamiątką Jego Narodzenia z Najświętszej Marii Panny w Betlejem. W rozpoczynającym się nowym Roku Liturgicznym, będzie obowiązywały następujące cykle czytań mszalnych: cykl niedzielny: A, cykl tygodniowy II.

„Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!». A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!». I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” /Ap 22, 16-20/