Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Propozycja pieśni na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało:

Na wejście tradycyjny Introit:

Introitus (Ps 80, 17, Ps 80, 2)  Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia: et de petra, melle saturavit eos (Ps 80, 17), alleluia, alleluia, alleluia.

Ps (Ps 80, 2) Exsultate Deo adiutori nostro: iubilate Deo Iacob.

Gloria Patri…

Cibavit eos…

Introit - Boże Ciało

/Karmił ich pszenicą przewyborną, alleluja. A z opoki miodem nasycił ich, alleluja, alleluja, alleluja. Ps. Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Chwała Ojcu… Karmił ich…/

Sekwencja Lauda Sion Salvatorem.

Przygotowanie darów:

Niechaj dziś zabrzmi tryumf uroczysty

Zaproponowana  pieśń została wzieta ze Śpiewnika Kościelnego Katolickiego autorstwa Tomasza Flaszy (Kraków, 1930). Jest to kolejny śpiew z serii „zapomniane”, który, ze względu na bogactwo treści i piękno melodii, warto przywrócić do repertuaru naszych kościołów. Pierwsza zwrotka doskonale oddaje charakter dzisiejszej Uroczystości, której celem jest jawne, publiczne oddanie czci Bogu obecnemu pośród Swego ludu w Najświętszym Sakramencie.

1. Niechaj dziś zabrzmi tryumf uroczysty,

W pośrodku ludu jest Bóg wiekuisty;

Jemu cześć, chwałę jawnie oddawajmy,

Wdzięcznie śpiewajmy.

2. Ten izraelskiej wodzem będąc tłuszczy,

Manną niebieską karmił je na puszczy,

Którą obficie, ile było trzeba,

Wydawał z nieba.

3. Przed Tym spuszczają skrzydła Serafini,

I twarz schylając dają cześć, jak winni,

Przed Nim padając i śpiewając stoją,

Boga się boją.

4. Ten się sam z nieba ziemianom oddaje,

Ten się sam sługom Swym pokarmem staje;

Ten się sam chlebem i napojem czyni,

Chcąc z nas mieć syny.

5. Ten nam na gody jest nagotowany,

Aby z nim każdy godował wezwany;

Nie chcąc nikogo odstraszyć od Siebie,

Tai się w chlebie.

Niechaj dziś zabrzmi

Komunia:

Adoro Te devote (Zbliżam się w pokorze)

Jest to wspaniały hymn, z którego przebija wielka cześć i ogromna pokora wobec prawdziwie obecnego w Najświętszej Eucharystii Pana. Anielski Doktor uczy nas jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec tej wielkiej Tajemnicy, jaką jest Najświętszy Sakrament Ołtarza.

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,

Tobie dziś w ofierze serce daję swe,

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

 2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,

Kto się im poddaje, temu wiary brak,

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

Że w postaci chleba utaiłeś się.

 3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,

Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

 4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

 5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

 6. Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud,

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,

Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

 7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,

Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,

Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Przygotowanie procesji:

Kiedy prezbiter zdejmuje ornat i zakłada kapę można wykonać śpiew Rex Christe primogenite (Królu Chryste Pierworodny). Jest to tzw. „śpiew przejściowy”, tzn. przeznaczony do wykonywania w czasie, w którym kolejne części celebracji nie mogą, z przyczyn technicznych, nastąpić bezpośrednio po sobie.

W pieśni tej Kościół prosi Pana, aby był mu Pokarmem i Swoją Krwią obmywał jego winy. Nuty za Śpiewnikiem kościelnym dla Diecezji Chełmińskiej autorstwa Jana Wiśniewskiego (Pelpin, 1928).

1. Rex Christe primogenite,

Agnele Dei mystice,

Virtutum fons, Vita

Mundi, Caro viva.

2. Divinitatis Hostia,

Aeterni Patris Victima,

Omnium Plasmator,

Mundi Restaurator.

 3. Tuo nos Corpore refice,

Sacroque Sanguine ablue

Sored nostrae culpae, Jesu Christe.

Amen.

Rex Christe primogente

Tłumaczenie za: Aniół Stróż chrześcianina katolika : zbiór modłów i pieśni dla dusz pobożnych, Grudziądz 1890, s. 544-545.

Chrystusie, Królu niebieski, Mistyczny Baranku Boży, Wiecznego tronu żywota, Żywy pokarmie świata. Najświętsza Boga Hostya, Cudowna Boga ofiara, Wszystkich Zbawicielu, Żywota naprawicielu, Twém ciałem żyw nas i żegnaj, Krwią Najświętszą nas zasilaj, I winy nasze zmywaj, Byśmy mieli sumienie czyste Jezu Chryste. Amen.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

O salutaris Hostia

O salutaris Hostia

Wyruszenie procesji:

Zróbcie Mu miejsce

Jest to tradycyjny śpiew otwierający procesję Bożego Ciała, którego treść doskonale odpowiada akcji liturgicznej.

1. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, * Pod przymiotami ukryty chleba!

Zagrody nasze widzieć wychodzi * I, jak się dzieciom Jego powodzi.

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, * Przed Bogiem Twoim zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, * On twoim Ojcem, On przyjacielem.

3. Nie dosyć było to dla człowieka, * Że na ołtarzu codzień go czeka:

Sam ludu Swego odwiedza ściany, * Bo pragnie bawić między ziemiany.

4. Zielem,  kwiatami ścielcie Mu drogi, * Którędy Pańskie iść będą nogi!

I okrzyknijcie na wszystkie strony: * „Pośród nas idzie Błogosławiony!”

5. Straż przy nim czynią Anieli możni, * Nie przystępujcie blisko, bezbożni!

Obyście kiedyś i wy poznali, * Jakiegośmy to Pana dostali!

6. On winy nasze darować lubi, * Jego się wsparciem ten naród chlubi.

W domu i w polu daje nam dary, * Serc tylko naszych żąda ofiary.

7. Niesiemy ci je, Boże, niesiemy! * Dawaj nam łaski, serca dajemy.

I tej zamiany między stronami * Niebo i ziemia będą świadkami.

Wejście procesji do kościoła:

Te Deum laudamus

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem:

Laudes Divinae (Akty Strzeliste)

Laudes Divinae

Benedictus Deus.

Benedictum Nomen Sanctum eius.

Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.

Benedictum Nomen Iesu.

Benedictum Cor eius sacratissimum.

Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.

Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.

Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.

Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.

Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.

Benedicta eius gloriosa Assumptio.

Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.

Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.

Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis. Amen.

Na zakończenie:

Antyfona do Najświętszej Marii Panny:

Salve Regina

Sub Tuum praesidium

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s